مقدسی اجباری !

شاید این دنیا برای من نیست

دنیایی دیگر میشناسی دلم ؟

دنیایی که میبینم اجباری بیش نیست . 

من مجبور به اجبارم اینجا

"دنیای مقدس اجباری !"

بهترین  نامیست که برایش سراغ دارم .

و تنها یک دلیل برای تحمل تو دارم .

دلیلی که اجبارت را برمن جبر کرده است .

بودنت را بر من واجب .

پس دوستت میدارم . 

تنها به خاطر دلیلی که بودنت را بر من الزام کرد .

/ 3 نظر / 39 بازدید
علی

وای خدا چه قالب قشنگی! :)) از این رنگ بقلش خیلی خوشم میام. تنوع زیبایی شد برای وبتون.دنیای مقدس اجباری تعبیر زیباییه منم دلم دنیای مقدس غیر اجباری رو بیش تر می خواد.

علی

نوشته هاتون وهم انگیز و جادویین مثل یه نقاشی عجیب برای بی نهایت زیبان. پایین دامن این خانومه (تو قالب) چه زیبا رنگ شده از ترکیب رنگ های مورد علامه.

علی

ماشالله به غلط املایی های من.