معمولی یا خاص ؟

معمولی باش 

معمولی که باشی 

حرف هم که بزنی 

توضیح هم که بدهی میگویند 

چیزی را مخفی میکند . 

/ 17 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سروش

من به آمار زمین مشکوکم ؟ اگر این سطح پر از آدمهاست پس چرا این همه دلها تنهاست؟ بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست چه کسی تنها نیست؟ همه از هم دورند همه در جمع ولی تنهایند من که در تردیدم تو چطور؟ نکند هیچکسی اینجا نیست گفته بود آن شاعر : هر که خود تربیت خود نکند حیوان است آدم آنست که او را پدر و مادر نیست من به آمار،به این جمع و به این سطح که گویند پر از آدمهاست مشکوکم..

سروش

ابتدا “شما” بود بعد “عزیز دلت” شد و امروز دوباره “شما” شده درست مثل وقتی که خواب می بینی و صبح باز می گردی سر جای اولت..

سروش

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی : ” جــــبـــران مــی کـــنم..

m

[دست][لبخند][گل] واسم تنها نور امیدی هنوز محاله بزارم که خاموش شی تا وقتی که زنده ام فراموش کن که حتی یک لحظه فراموش شی

سروش

☞حسِـــــادت☞ ♚دختـــرى♚ رو تحـــريـــــــــك نكـــن كه با يه ..نـــــ..ـــــگاش.. ميتــونه خيلــــــــــيارو مال خودش كنه .. حتــى رفــــــــــ....ــــــــيــق .. فاباتو...

سروش

✍ ✖️ﺩﻭ ﻧَﻔـــَــﺮﻭ✖️ ✌️ ﻫﯿــــﭽْﻮَﻗــــﺖ ﻧَﻤﯿـــــﯿﺒﺨﺸﻤــــ ???? ﺍﻭﻧـــــی ﮐـــــﻪ ﭘُﺸـــﺘـِـ ﺳَــــﺮﻡ ﺣَﺮﻓــــ➣ ﺯﺩ و ﺍﻭﻧــــی ﮐــــﻪ ⇦ﺣَﺮﻓـــﺸـــﻮ⇨ ﺑـــﺎﻭﺭ ﮐـــﺮﺩ... ▼ ☜⭕️ﻣـــَــﻦ ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻫـَــمــــه ﺭﻭ ببـــَﺨــﺸﻢ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻧــــــِـــﻤﻴﺸﺪﻡ . . .☆ ☆ ﺧــٌـــــــــــــــﺪﺍ ﻣﻴﺸــﺪﻡ ...⭕️☞

سروش

تنها کسانی که مارا میرنجانند عزیزانی هستند که همیشه کوشیده ایم از ما نرنجند ...!

باران

سلام این ادرس جدیدمه دوست داشتم بهت بدم

نارگیله

√رویِ پیشونیِــه, فِرِشتِه هــا نِوِشتِــه ☺ √هَرکی دُختَر ??دارِه, جاش وَسَطــِ بِهِشتِه ?? √اَز آسِمون میبـــارِه, دُرُّ طَلا و گوهَر ???? √زَر و سیم و نُقرِه, وَقتی میخــَندِه دُختَر ???? √یِکی یِدونِــه دُختر, چِراغِ خونِه دُختَر ???? √گُلابِتـــونِه دُختر,?? ماه آسِمـــونِ دُختَر ???? √قَند و نَبـــاتِ دُختَر ??, هَمیشِه باهـــاتِه دُختَر?? √اِسمِ قَشَنگ و نـــــازِش??, وِردِ لَبـــاتِه دُختَر ???? √تو شَبایِ تــاریکـ, ماه و سِتـــارِه دُخـــتَر ??⭐ √کوچیک و بُزُرگِش, فَرقی نَدارِه دُختَـــر ?? √دُختَر کـــوهِ نَمَک, دُختَر عَزیـــزِ ❤ √چِشماشو میبَنــــدِه, میخَندِه ریزِه ریزِه ☺☺ √شـــــاخِ نَبـــات دُختَر??, آبـــــِ حَیـــات دُختَر ?? √وَقتی کِه غَم دارِه دِلِت,?? میمونِه باهـــات دُختَر ☺?? √کـــــوهِ نَمَـــکـ دُختَر, بَلا کَلَــــــکـ دُختَر ?????? √مِثلِ اَنارِ شیرین??, تَـــرَکـ تَـــرَکـ دُختَر ?? √یِکی یِدونِــــــه دُختَــــر ... روزدختر مبارک

خانه دوست كجاست؟

ساده بودن بهتر از معمولي بودنه به نظرم منظور از سادگي همون صاف و سادگيست نه ساده لوحي البته! ميشه معمولي نبود، امّا ساده بود به قول سهراب: "ساده باشيد چه در باجه يك بانك چه در زير درخت..." التماس دعا...