اشک در جشن

نیستی و شده ام برگ خزان زیر پا

صدای دلنشینی دارد خش خش خرد شدنم بی تو شاید !

افتادم از شاخه ی درخت و خشکیدم  

/ 8 نظر / 38 بازدید
بابک

تا باران نباشد ، رنگین کمانی نیست تا تلخی نباشد ، شیرینی نیست تا غمی نباشد ، لبخندی نیست تا مشکلات نباشند ، آسایشی وجود نخواهد داشت پس همیشه به خاطر داشته باش هدف این نیست که هرگز اندوهگین نباشی هرگز مشکلی نداشته باشی ، هرگز تلخی را نچشیده باشی همین دشواری‌ها هستند که از ما انسانی نیرومندتر و شایسته‌تر می‌سازند و لذت و شادی را برای ما معنا می‌کنند بگذار دنیا کار خودش را بکند ...

باران

روزت مبارک رعنا خانم [گل]

سروش

تا باران نباشد ، رنگین کمانی نیست تا تلخی نباشد ، شیرینی نیست تا غمی نباشد ، لبخندی نیست تا مشکلات نباشند ، آسایشی وجود نخواهد داشت پس همیشه به خاطر داشته باش هدف این نیست که هرگز اندوهگین نباشی هرگز مشکلی نداشته باشی ، هرگز تلخی را نچشیده باشی همین دشواری‌ها هستند که از ما انسانی نیرومندتر و شایسته‌تر می‌سازند و لذت و شادی را برای ما معنا می‌کنند بگذار دنیا کار خودش را بکند ...

سروش

مهم نیست چند تا از این صبح ها تا به حال گذشته، مهم این است که از الان به بعد همه چیز در دست توست پس بلند شو، یک شروع جدید داشته باش، و زندگی رویایی خودت را بساز ...

بابک

[گل]چشمهایت را ببند در دلت با خدا سخن بگو به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو هرچه میخواهی بگو ، او میشنود شاید بخواهی تو را ببخشد یا آرزویی داری شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش بگو میشنود این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن پرواز دلت را حس خواهی کرد ...[گل]